การกำจัดโบรอนในน้ำทะเล

โดยปกติ น้ำทะเลจะมีโบรอนอยู่ประมาณ 4–5 ส่วนในล้านส่วน (ppm) แต่น้ำในเเม่น้ำลำคลองจะมีโบรอนประมาณ 0.01 ppm น้ำบาดาลจะมีโบรอนปนอยู่ในประมาณแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพดินน้ำไหลผ่านว่ามีโบรอนเป็นองค์ประกอบอยู่หรือไม่และอยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ดีหรือไม่

โบรอนที่ละลายน้ำจะอยู่ในรูปของสารละลายกรดบอริก (Boric Acid) หรือสารละลายของบอเรตอิออน (Borate ion) กรดบอริกเป็นกรดอ่อนจะเเตกตัวเป็นอิออนได้น้อย ดังสมการเเตกตัวของกรดบอริก ดังนี้

ที่ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ำต่ำกว่า 7 กรดบอริกส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปโมเลกุลของกรดบอริกที่ไม่มีประจุ เเต่เมื่อ pH สูงขึ้น กรดบอริกจะเเตกตัวเป็นบอเรตอิออนมากขึ้น ดังเเสดงปริมาณของโมเลกุลกรดบอริกและบอเรตอิอนอ ต่างๆในรูปDownload Full Version (PDF)

การกำจัดโบรอนในน้ำทะเล
Sawaeng Gerdpratoom
12 เมษายน, 2020
แชร์โพสต์นี้
เก็บ