รังสีอัลตราไวโอเลต

รังสีอัลตราไวโอเลตหรือแสงยูวี(Ultraviolet) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับ คลื่นวิทยุ รังสีเอ็กซ์ รังสีแกมมา แสงแดดหรือแสงสว่าง ก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นกัน แต่มีช่วงความยาวคลื่นที่ตาของมนุษย์ สามารถรับรู้ความรู้สึกได้ ทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เราจึงเรียกว่าแสงสว่าง หรือ แสงท่ีตามองเห็น(Visiblelight) แสงหรือรังสีที่กล่าวมาแล้ว ต่างเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกัน เพียงแต่มีความยาวคลื่นต่างกัน ถ้านำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆมาเรียงลำดับตามขนาดความยาวคลื่นในหน่วยนาโนเมตร (nM) จะได้แถบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกว่า สเปคตรัม (Spectrum) ดังรูป


Download Full Version (PDF)

# UV
รังสีอัลตราไวโอเลต
Sawaeng Gerdpratoom
12 เมษายน, 2020
แชร์โพสต์นี้
ป้ายกำกับ
แก้ไข
UV
เก็บ