บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือในการทำธุรกิจรวมกันMOU :Memorandum of Understanding

 

บริษัท น้ำใส ไทย จำกัด (www.namsaithai.com) และ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจค จำกัด ( www.precise.co.th ) ลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือในการทำธุรกิจรวมกัน ในการลงไปพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ด้านไฟฟ้าและน้ำประปา

บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือในการทำธุรกิจรวมกันMOU :Memorandum of Understanding
Mister Payungsak Klinchampa
24 January, 2022
Share this post
Archive