บริษัท น้ำใส ไทย จำกัด และ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจค จำกัด ลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือในการทำธุรกิจรวมกัน

 

บริษัท น้ำใส ไทย จำกัด (www.namsaithai.com) และ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจค จำกัด ( www.precise.co.th ) ลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือในการทำธุรกิจรวมกัน ในการลงไปพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ด้านไฟฟ้าและน้ำประปา

บริษัท น้ำใส ไทย จำกัด และ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจค จำกัด ลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือในการทำธุรกิจรวมกัน
Mister Payungsak Klinchampa
24 January, 2022
Share this post
Archive