จากน้ำเสียอุตสาหกรรมสู่สีทาถนน


เมื่อเราขับรถบนถนนเราจะเห็นเส้นสีเหลืองที่ทาบนพื้นถนนเพื่อกำหนดช่องทางจราจร ท่านเชื่อ หรือไม่ว่าเม็ดสีเหลืองเป็นสารประกอบของโลหะหนักอันตราย 2 ชนิด คือ โครเมียม และ ตะกั่วอยู่ในรูปสารประกอบชื่อว่า เลตโครมเมต (Lead Chromate) มีสูตรเคมี PbCrO4 หรือเรียกว่า เม็ดสีโครมเมี่ยม Chrome pigment แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอันตราย เพราะสารน้ีมีความเสถียรสูง ละลายน้ำได้น้อยมาก กล่าวคือในน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะละลายได้ 0.0058 มิลลิกรัมหรือคิดเป็นความเข้มข้น 0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรมกำหนดให้มี Cr+6 ปนเปื้อนได้ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร) ปกติเม็ดสีจากโครเมียมที่ขายในท้องตลาดผลิตจากแร่ที่มีในธรรมชาติชื่อ Crociote และเราต้องนำเข้าเม็ดสีชนิดน้ีจากต่างประเทศ ปัจจุบันเม็ดสีชนิดน้ีราคาประมาณ 200บาทต่อกิโลกรัม


Download Full Version (PDF)

จากน้ำเสียอุตสาหกรรมสู่สีทาถนน
Sawaeng Gerdpratoom
12 April, 2020
Share this post
Archive